Portal PUESC

Logo PUESC z przekierowaniem do strony głównej Portalu

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) to portal usługowy, który umożliwia wymianę informacji drogą elektroniczną między Krajową Administracją Skarbową (KAS) i klientami KAS, którzy:

                                                                                                

 • są zobowiązani do wykonywania obowiązków celnych oraz podatkowych,
 • uczestniczą w krajowej i międzynarodowej wymianie towarowej,
 • przemieszczają wyroby akcyzowe,
 • rejestrują, uzupełniają i aktualizują zgłoszenia przewozu towarów,
 • uczestniczą w obrocie paliwami opałowymi.

 

Wymiana informacji przez PUESC odbywa się szczególnie w takich obszarach, jak:

 

 • import, eksport i tranzyt towarów,
 • obrót wyrobami akcyzowymi,
 • przewóz towarów objętych systemem monitorowania,
 • statystyka obrotu handlowego towarami między państwami Unii Europejskiej.

Poprzez PUESC przekażesz organowi KAS informacje i dokumenty, w szczególności deklaracje i zgłoszenia, w formie elektronicznej.

 

PUESC zapewnia także dostęp do e-usług Unii Europejskiej –  celnych baz danych (link otwiera się w nowym oknie przeglądarki).

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2021 18:00
Pierwsza publikacja: 18 maja 2021 14:09

Jeśli nie posiadasz konta na PUESC, możesz korzystać tylko z ogólnodostępnych danych i informacji o usługach.

 

Jeśli chcesz korzystać z serwisu w większym zakresie:

 1. Zarejestruj się na PUESC

Jest to jednoznaczne z założeniem konta na portalu. Wniosek rejestracyjny złożysz za pomocą kreatora, który przeprowadzi cię krok po kroku przez formularz i pomoże go wysłać. Więcej dowiesz się na stronie „Rejestracja na PUESC – zakładanie konta”.

 

 1. Potwierdź swoją tożsamość

Z części usług możesz skorzystać, jeśli potwierdzisz swoją tożsamość.

Poinformujemy cię, w jakich przypadkach i jak to zrobić. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Więcej dowiesz się na stronie „Sposoby potwierdzania tożsamości osoby”.

 

 1. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) i złóż wymagane oświadczenia

Usługi skarbowo-celne na PUESC są podzielone na obszary tematyczne i grupy usług.

Odrębną grupę stanowią usługi związane z zakładaniem konta, rejestracją osób fizycznych, firm i powiązań. Znajdziesz je w Strefie klienta KAS.

Jeżeli zarejestrowałeś się na PUESC i chcesz skorzystać z interesującej cię usługi skarbowo-celnej:

 • wyszukaj ją w wyszukiwarce na stronie głównej PUESC, w obszarze tematycznym i grupie usług lub w Katalogu usług (zakładka Usługi),
 • przeczytaj opis usługi i sprawdź, w jaki sposób jest ona udostępniana przez KAS – w formie formularza interaktywnego na PUESC, przez interfejs niewizualny czy w innej formie. Więcej dowiesz się na stronie „Kanały komunikacji – formularze i usługi sieciowe”.

Jeżeli chcesz skorzystać z formularza, aby złożyć deklarację, zgłoszenie lub wniosek, wyszukaj go w opisie usługi lub w Katalogu formularzy (zakładka Formularze). Następnie zaloguj się na PUESC, wypełnij formularz, utwórz i zapisz dokument, podpisz go i wyślij.

Korzystanie z usługi przez interfejs niewizualny polega na wymianie elektronicznych komunikatów (przesyłaniu zgłoszeń lub wniosków, odbieraniu odpowiedzi z PUESC itp.) bezpośrednio między twoim systemem a PUESC.

 

Więcej informacji o funkcjonalnościach portalu PUESC znajdziesz w dedykowanej instrukcji (link do pobrania instrukcji).

Podstawa prawna 

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 505 z późn. zm.) - link otwiera się w nowym oknie przeglądarki

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1382 z późn. zm) - link otwiera się w nowym oknie przeglądarki

Informacje o publikacji

Pierwsza publikacja: 18 maja 2021 14:37 Sylwia Mystkowska