Zwrot VAT podróżnym (TAX FREE)

 

Jako podróżny masz prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu w Polsce towarów, jeżeli:

  • nie posiadasz stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej,
  • łączna wartość zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł,
  • wywiozłeś zakupione towary w stanie nienaruszonym, w swoim bagażu osobistym, poza terytorium UE nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonałeś zakupu (np. przy zakupie w październiku 2020 r. termin na wywóz towarów upływa 31 stycznia 2021 r.),
  • urząd celno-skarbowy potwierdził wywóz towarów na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.

Zwrotu podatku podróżnym, którzy zakupili towar w Polsce może dokonać:

  • sprzedawca tego towaru lub
  • podmiot, którego działalność polega na dokonywaniu tego typu zwrotów i z którym to sprzedawca towaru podpisał stosowną umowę.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług dla podróżnych i sprzedawców:

  • Uzyskaj zwrot podatku VAT od towarów wywożonych poza obszar UE
  • Skorzystaj z możliwości elektronicznej obsługi dokumentów TAX FREE
  • Skorzystaj z możliwości pośredniczenia w elektronicznej obsłudze dokumentów TAX FREE


Jeżeli odwiedzasz PUESC w tej sprawie kolejny raz skorzystaj bezpośrednio z serwisu Tax Free:

Skorzystaj z serwisu
Tax Free