Zapłać należności poprzez e-Płatności

 

Chcesz szybko zapłacić podatek za złożoną deklarację, opłacić wniosek lub rozstrzygnięcie?  Chcesz sprawdzić swoje transakcje i poznać ich szczegóły? Sprawdź, jak to zrobić.

Usługa pozwala na uregulowanie należności w formie płatności elektronicznych online w czasie rzeczywistym.
Płatności online możesz dokonać na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej, a także na rzecz partnerów KAS – inspekcji granicznych współpracujących z KAS i Służbą Celno-Skarbową w ramach usług dostępnych w serwisie Single Window.

Operatorem płatności online dla klientów KAS korzystających z PUESC jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR).
Zapłacisz online, jeżeli:

 • dokument zarejestrowany na PUESC umożliwia tę formę płatności,
 • poprawnie wysłałeś dokument i dostałeś potwierdzenie jego przyjęcia na PUESC,
 • nie upłynął termin płatności dokumentu,
 • w kolumnie „Status e-płatności” dokument ma status „Do zapłaty”.

Poprzez płatność online nie zapłacisz opłaty skarbowej.

Usługa skierowana jest do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które posiadają:

Aby zapłacić online przejdź ze strony głównej PUESC na „Mój Pulpit”, a następnie w zakładce „Moje sprawy i dokumenty” odszukaj dokument, który chcesz opłacić. Jeśli dokument został poprawnie przesłany i został przyjęty na PUESC, to będzie miał status "Do zapłaty".

Jeśli chcesz zapłacić za dokonanie granicznej kontroli możesz to zrobić także w serwisie Single Window wybierając zakładkę „Moje sprawy – SW ” i sprawę, którą chcesz opłacić. Jeśli dokument został poprawnie przesłany i kontrola została zakończona, to będzie miał status "Do zapłaty”.

Użyj przycisku "Przejdź do e-płatności". Po chwili otrzymasz podsumowanie płatności za dokument. Zweryfikuj wyświetlone dane. Aby kontynuować potwierdź i naciśnij przycisk "Zapłać".

W kolejnym kroku wybierz bank i zaloguj się na swoje konto. Po zalogowaniu otrzymasz propozycję przelewu, którą należy potwierdzić z wykorzystaniem bankowych zabezpieczeń. Gdy zrealizujesz przelew, zostaniesz przekierowany na PUESC i otrzymasz informację czy przelew został zrealizowany.

Po krótkiej chwili status płatności na opłaconym dokumencie zmieni się na "Transakcja zrealizowana" oraz pojawi się dodatkowy przycisk "Szczegóły płatności". Znajdziesz tam szczegółowe informacje o dokonanej płatności.

 • Zaloguj się na PUESC i odszukaj dokument do zapłaty w części „Moje sprawy i dokumenty”.
 • Wybierz dokument o statusie „Do zapłaty” i użyj przycisku "Przejdź do e-płatności".  
 • Zweryfikuj wyświetlone dane i naciśnij przycisk "Zapłać".
 • Wybierz bank i zaloguj się na swoje konto bankowe. Po zalogowaniu otrzymasz propozycję przelewu, którą musisz potwierdzić z wykorzystaniem bankowych zabezpieczeń.
 • Po realizacji przelewu, zostaniesz przekierowany na PUESC i otrzymasz informację czy przelew został zrealizowany.

Zapłacisz online, jeśli nie upłynął termin płatności dokumentu. 

Krajowa Administracja Skarbowa nie pobiera opłat za skorzystanie z płatności online.
Płatność online zostanie powiększona o prowizję naliczoną przez operatora płatności PayByNet. Wysokość prowizji możesz sprawdzić na stronie KIR (strona otworzy się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki).

Na Twoim dokumencie zmieni się status na "Transakcja zrealizowana" i pojawi się dodatkowy przycisk "Szczegóły płatności", pod którym możesz znaleźć szczegółowe informacje o dokonanej płatności.

Dzięki płatności online uzyskasz:

 • szybko zaksięgowaną płatność – informacja o płatności przekazywana jest natychmiast do Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC), co przyspiesza załatwienie sprawy;
 • gwarantowaną pewność zapłaty za właściwy dokument – dane przelewu w systemie bankowości internetowej są wypełniane automatycznie, dzięki czemu nie pomylisz się przy ich wprowadzaniu;
 • bezpieczeństwo płatności – przelew wykonywany jest bezpośrednio z Twojego konta na konto urzędu, bez zatrzymywania pieniędzy w instytucji pośredniczącej (na przelewie widzisz, komu przelewasz pieniądze).

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC, po stronie KIR lub współpracujących banków a także ze względu na zapowiadane prace serwisowe. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji płatność należności na rzecz KAS lub partnerów KAS, która nie może zostać przesunięta w czasie powinna zostać dokonana w innej formie.

Jeżeli nie możesz zrealizować płatności zgłoś swój problem w Help Desk SISC.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

  Zaloguj do Help Desk SISC

 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi
  • w treści wiadomości opisz co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC)
 • telefon - 33 483 20 55;

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin
 • Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii- przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych
 • Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii- przykładowy wpis) w dni robocze od 7:30 do 15:30 maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych

 1. Które banki obsługują płatności online dla PUESC?

  Te, które współpracują z operatorem płatności PayByNet. Aktualna lista współpracujących banków znajduje się na stronie operatora usługi PayByNet (strona otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki).
   
 2. Dlaczego przycisk „Przejdź do e-płatności” jest nieaktywny?

  Przycisk może być nieaktywny ponieważ:
 • dokument, za który chcesz zapłacić nie został poprawnie złożony (upewnij się czy dla danego dokumentu zostało zwrócone potwierdzenie złożenia np.: UPO);
 • minął już terminu płatności dokumentu;
 • posiadasz zaległości na starszych dokumentach, które nie zostały zapłacone;
 • dokument został już opłacony.

  Informacja o tym, że dokument prezentowany na liście może być opłacony za pomocą usługi, będzie przekazywana poprzez aktywowanie się przycisku „Przejdź do e-płatności” dla statusu „Do zapłaty”. W przypadku dokumentu, który nie spełnia warunku, przycisk ten będzie nieaktywny.
 1. Jakie są rodzaje statusów w usłudze „Zapłać należności poprzez e-Płatności”?

  Dokumenty mogą posiadać statusy:
 • „Do zapłaty” – status dla dokumentów, które spełniają reguły opłacenia online na PUESC;
 • „Transakcja zrealizowana” – status po dokonaniu płatności online na PUESC za cały dokument. Przycisk „Przejdź do e-płatności” będzie niedostępny i uaktywniony zostanie przycisk „Szczegóły e-płatności;
 • „Niedostępna” – ten status oznacza każdy przypadek, gdy dokument nie może być opłacony z innego powodu, niż zrealizowana płatność online. Dla dokumentów będących w trakcie przetwarzania oraz dla dokumentów nie podlegających płatnościom kolumna ta będzie zawsze pusta. Rozliczenie należności w całości lub w części w inny sposób niż poprzez płatność online zmieni status na "Niedostępna".
 1. Na jakich przeglądarkach dostępna jest usługa „Zapłać należności poprzez e-Płatności”? Czy dostępna jest na urządzeniach mobilnych?

  Usługa działa na przeglądarkach Internet Explorer IE, Edge, Mozilla Firefox, Chrome. Usługa działa również na urządzeniach mobilnych, jeżeli urządzenia te posiadają dostęp do Internetu (konieczne jest korzystanie z przeglądarki internetowej).
   
 2. Gdzie mogę znaleźć potwierdzenie wykonania transakcji?

  Informacje znajdziesz po zalogowaniu na PUESC w części „Moje sprawy i dokumenty” w zakładce "Szczegóły transakcji". Jeżeli płatność zrealizowano w serwisie Single Window, szczegóły transakcji można zobaczyć w zakładce „Moje sprawy”. 
   
 3. Czy płatności za pomocą usługi „Zapłać należności poprzez e-Płatności” będą widoczne w historii mojego konta na PUESC?

  Tak, po zalogowaniu się na swoje konto, w zakładce „Moje sprawy i dokumenty” będziesz miał dostęp do szczegółów wykonanych transakcji, korzystając z opcji: „Szczegóły transakcji”. Jeżeli płatność zrealizowano w serwisie Single Window, szczegóły transakcji znajdziesz w zakładce „Moje sprawy”.
   
 4. Ile kosztuje korzystanie z płatności online?

  Prowizja pobierana jest jedynie przez operatora płatności elektronicznych PayByNet. Aktualny koszt prowizji można sprawdzić na stronie operatora.
   
 5. Co jest potrzebne, aby skorzystać z płatności online na PUESC?

  Aby skorzystać z płatności online należy zalogować się na PUESC.
   
 6. W jaki sposób mogę złożyć reklamację do wykonanej płatności?

  Sposób reklamacji opisany jest szczegółowo na stronie operatora płatności w części dotyczącej zgłaszania reklamacji (strona otworzy się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki).
   
 7. Dlaczego nie mogę zobaczyć szczegółów wykonanej transakcji?

  Szczegóły transakcji będziesz mógł zobaczyć tylko wtedy, gdy transakcja zostanie zakończona i otrzymasz informację o jej pozytywnym zakończeniu. Opłacony dokument otrzymuje status "Transakcja zrealizowana". Jeśli przerwałeś transakcję w trakcie procesu płatności online, to szczegóły takiej transakcji nie będą dostępne.
   
 8. Czy dokumenty można opłacić zwykłym przelewem bankowym?

  Dokumenty możesz także opłacić zwykłym przelewem bankowym. Taki standardowy przelew jest księgowany zwykle w ciągu 1-2 dni roboczych. Gdy będziesz korzystać z tej formy płatności prawidłowo wpisuj dane w poszczególnych polach

Aktualna lista banków współpracujących z PayByNet

Formularz reklamacyjny operatora płatności

Strony otwierają się w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 391)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 236, poz. 1636)