Taryfa celna

 

Zbieranie i wymiana informacji na temat handlu zagranicznego wymaga jednolitego systemu klasyfikacji i opisu towarów. W tym celu w UE stosowana jest Nomenklatura Scalona (CN), która jest rozwinięciem światowego zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, znanego jako System Zharmonizowany (HS). Połączeniem systemu klasyfikacji towarów w CN oraz stawek celnych dla każdej klasy towarów, obowiązujących na całym obszarze UE, jest Wspólna Taryfa Celna. Natomiast rozwinięciem tej Taryfy jest zintegrowana taryfa UE (TARIC) – baza danych, która łączy taryfy celne i wszystkie środki, które muszą być zastosowane przez podmioty zajmujące się przywozem lub wywozem towarów. Polskie dane narodowe (podatki VAT i akcyza) oraz niektóre krajowe środki pozataryfowe nie zintegrowane w bazie TARIC dostępne są w krajowej przeglądarce taryfowej.

Więcej o Zintegrowanej Taryfie Celnej dowiesz się z  Portalu podatkowego – link otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Jeżeli

  • chcesz uzyskać informacje o kodach towarów, o stawkach celnych, podatku VAT i akcyzy, o obowiązujących zakazach i ograniczeniach w przywozie i wywozie towarów,
  • szukasz informacji na temat kontyngentów taryfowych lub dokumentów wymaganych przy odprawie celnej,
  • chcesz dokonać kalkulacji należności celnych oraz podatków w imporcie lub eksporcie towarów,
  • chcesz utrzymywać własną kopię bazy danych Taryfy celnej,
  • chcesz uzyskać Wiążącą Informację Taryfową (WIT) lub Wiążącą Informację o Pochodzeniu (WIP)

dowiedz się więcej i skorzystaj z usług związanych z Taryfą celną:

Uzyskaj Wiążącą Informację Taryfową (WIT)

Uzyskaj Wiążącą Informację o Pochodzeniu (WIP)

Jeżeli odwiedzasz PUESC kolejny raz w celu skorzystania z przeglądarki taryfowej lub kalkulatora taryfowego – skorzystaj bezpośrednio z serwisu Taryfy celnej:

Skorzystaj z serwisu
Taryfy celnej