Rejestracja podmiotów, powiązań, nadawanie numerów, wpisy na listy

 

Jeżeli chcesz:

  • wysyłać zgłoszenia celne w imieniu i/lub na rzecz podmiotu,
  • wysyłać zgłoszenia INTRASTAT,
  • wysyłać lub potwierdzać odbiór towarów objętych monitorowaniem przewozu,
  • wysyłać komunikaty e-DD potwierdzające odbiór wyrobów akcyzowych,
  • wysyłać deklaracje akcyzowe,
  • zarządzać sprawami i dokumentami podmiotu,
  • uzyskać dla podmiotu numer EORI, AEO, REX

-musisz zarejestrować podmiot lub jeżeli podmiot jest już zarejestrowany, sprawdzić czy jego dane są aktualne oraz
- powiązać się z podmiotem.

Jeżeli chcesz:

- musisz wypełnić wniosek.

Dowiedz się więcej: