Rejestracja i zarządzanie danymi

 

Jeżeli chcesz:

  • przesyłać w formie elektronicznej wnioski, deklaracje, zgłoszenia i inne dokumenty w sprawach celnych i podatkowych obsługiwanych na PUESC,
  • pozyskiwać informacje z udostępnionych przez KAS rejestrów i narzędzi,
  • otrzymywać rozstrzygnięcia, potwierdzenia czy informacje w prowadzonych sprawach,
  • zgłaszać problemy związane z korzystaniem z usług (Help Desk),
  • dokonywać płatności online należności celnych, podatków i innych opłat

musisz założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Swoim kontem na PUESC możesz następnie zarządzać zgodnie z potrzebami.

Wyszukaj interesującą Cię usługę w poniższych grupach. Możesz ją także znaleźć w Katalogu usług (zakładka Usługi).

Jeżeli chcesz skorzystać z formularza w celu złożenia wniosku, dokonania zmian na koncie czy uzyskania informacji wyszukaj go w dostępnych usługach lub w Katalogu formularzy (zakładka Formularze).