Pozwolenia celne - pochodzenie

Opis w przygotowaniu


Uzyskaj pozwolenie na uproszczoną procedurę wystawiania świadectw A.TR.
Uzyskaj pozwolenie na uproszczony sposób dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów
Uzyskaj pozwolenie na uproszczony tryb wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia
Uzyskaj Wiążącą Informację o Pochodzeniu (WIP)