Portal PUESC

logo portalu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) to portal usługowy, który umożliwia wymianę informacji drogą elektroniczną między Krajową Administracją Skarbową (KAS) i klientami KAS, którzy:

  • są zobowiązani do wykonywania obowiązków celnych oraz podatkowych,
  • uczestniczą w krajowej i międzynarodowej wymianie towarowej,
  • przemieszczają wyroby akcyzowe,
  • rejestrują, uzupełniają i aktualizują zgłoszenia przewozu towarów,
  • uczestniczą w obrocie paliwami opałowymi.

Wymiana informacji przez PUESC odbywa się szczególnie w takich obszarach, jak:

  • import, eksport i tranzyt towarów,
  • obrót wyrobami akcyzowymi,
  • przewóz towarów objętych systemem monitorowania,
  • statystyka obrotu handlowego towarami między państwami Unii Europejskiej.

Poprzez PUESC przekażesz organowi KAS informacje i dokumenty, w szczególności deklaracje i zgłoszenia, w formie elektronicznej.

PUESC zapewnia także dostęp do e-usług Unii Europejskiej – Celnych baz danych (strona otworzy się w nowym oknie przeglądarki).

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2021 18:00
Pierwsza publikacja: 18 maja 2021 14:02