Usługa umożliwia przeglądanie informacji o dokonanych od stycznia 2020 roku zwrotach z podatków PIT i VAT. W przypadku podatku PIT w usłudze dostępne będą informacje dotyczące statusu zwrotów z wszystkich form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wpłacanych przez podatnika, w tym przedsiębiorcę na indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek podatkowy).
Podatnik będzie mógł samodzielnie uzyskać informację o dacie dokonania zwrotu, zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe lub przekazaniu jej do innego odbiorcy, co może mieć miejsce np. w przypadku zajęcia wierzytelności.
W usłudze znajdzie się również informacja o sposobie dokonania zwrotu, kwocie naliczonej opłaty pocztowej. W przypadku zwrotu z oprocentowaniem podatnicy otrzymają też informację o kwocie wypłaconego oprocentowania.
 

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 07 października 2021 15:54 Wojciech Jastrząb
Pierwsza publikacja: 07 października 2021 15:53 Wojciech Jastrząb
Komórka odpowiedzialna: Asseco

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej trzyma paczkę papierosów, obok otwarty karton z papierosami.

  1. Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła nielegalny przewóz ponad 6 mln szt. papierosów podczas kontroli samochodu ciężarowego w Barwinku.
  2. Kontrabanda była ukryta w transporcie lodówek.

 

Samochód ciężarowy jechał z Rumunii. Zgodnie z dokumentami przewoził lodówki na Litwę. Za lodówkami znajdowało się 19 palet z kartonowymi opakowaniami. Było w nich ukryte 6 mln 240 tys. szt. papierosów, tj. 312 tys. paczek bez polskich znaków akcyzy.

Rynkowa wartość towaru szacowana jest na 4,6 mln zł.

 

Logo SISC

 

 

Jakość świadczonych usług Help Desk SISC


•    Czas obsługi zgłoszeń – większość zgłoszeń jest obsługiwana na bieżąco i odpowiedź jest udzielana klientowi w możliwie jak najkrótszym czasie po zarejestrowaniu zgłoszenia a w przypadku rozmowy telefonicznej w czasie jej trwania. Dla części zgłoszeń, które dotyczą bardziej złożonych błędów lub nieprawidłowości czas obsługi może zostać wydłużony z uwagi na konieczność dokonania ich analizy oraz opracowania skutecznego rozwiązania do maksymalnie 10 dni roboczych.
•    Czas obsługi wniosków o usługę – wnioski o usługę spełniające wymagania formalne obsługiwane są na bieżąco z wyjątkiem sytuacji związanych z awarią lub niedostępnością usługi e-Klient.
•    Reklamacje – w terminie trzech dni od otrzymania  odpowiedzi klient ma  możliwość przesłania reklamacji lub prośby o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zgłoszeń i wniosków o usługę kierowanych do Help Desk SISC. Funkcjonalność taką zapewnia portal pomocy Help Desk SISC.


Pliki do pobrania

Plik 1 

Plik 2