Zezwolenia akcyzowe

Opis w przygotowaniu

 

Uzyskaj zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Uzyskaj zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Uzyskaj zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Uzyskaj zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Uzyskaj zezwolenie na wyprowadzenie ze składu podatkowego

Uzyskaj zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Uzyskaj zgodę na ustalenie norm ubytków / norm zużycia wyrobów akcyzowych

Uzyskaj zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego oraz przedłużenia zgody na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego

Uzyskaj zgodę na zwolnienie z zabezpieczenia akcyzowego

Złóż wniosek o urzędowe sprawdzenie