Zabezpieczanie należności

Opis w przygotowaniu


Wykonaj operację użycia zabezpieczenia
Wykonaj operację zwolnienia zabezpieczenia
Wykonaj operacje wycofania użycia zabezpieczenia
Wykonaj operacje wycofania zwolnienia zabezpieczenia
Uzyskaj informacje o dokumentach niezwolnionych na zabezpieczeniu
Uzyskaj informacje o dokumentach obciążających zabezpieczenie za dany okres
Uzyskaj informacje o operacjach na zabezpieczeniu
Uzyskaj informacje o złożonym zabezpieczeniu
Uzyskaj informację o bieżącym saldzie złożonego zabezpieczenia
Uzyskaj informację o niezwolnionych dokumentach na zabezpieczeniu
Uzyskaj informację o statusie dokumentu
Uzyskaj pozwolenie na odroczenie płatności należności celnych
Uzyskaj pozwolenie na zabezpieczenia generalne - złożenie, obniżenie wysokości lub zwolnienie
Zapewnij sobie dostęp do bieżących informacji o złożonym zabezpieczeniu
Zarejestruj karnet jako zabezpieczenie w tranzycie
Zmień kod dostępu do złożonego zabezpieczenia