Wnioski dotyczące zgłoszeń i postępowań celnych

Opis w przygotowaniu


Złóż dane oświadczeń i zaświadczeń
Złóż dokument do sprawy
Złóż korektę zgłoszenia celnego
Złóż wniosek o określenie długu celnego z tytułu naruszeń i uregulowanie sytuacji prawnej towaru
Złóż wniosek o połączenie postępowań
Złóż wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności celnych
Złóż wniosek o unieważnienie zgłoszenia celnego
Złóż wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Złóż wniosek o zmianę, cofnięcie lub unieważnienie decyzji ostatecznej
Złóż wniosek o zwrot/umorzenie kwot należności celnych i/lub sprostowanie zgłoszenia celnego