Tranzyt towarów

 

Tranzyt jest procedurą celną pozwalającą przewoźnikom na przewóz towarów przez granice lub terytoria bez konieczności uiszczenia opłat (należności celnych, podatku akcyzowego, podatku VAT i innych opłat), które są z zasady należne, gdy towary są wprowadzane na to terytorium.

Formalności celne związane z tranzytem towarów inicjowane są złożeniem zgłoszenia celnego do procedury tranzytu.

Dodatkowe informacje na temat procedury tranzytu unijnego/wspólnego i procedury TIR znajdziesz na Portalu podatkowym – link otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Na PUESC możesz skorzystać z elektronicznych usług skarbowo-celnych związanych z tranzytem towarów, w zakresie:

  • składania zgłoszeń celnych w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego NCTS2 (System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy) – usługi sieciowe,

  • korygowania i unieważniania zgłoszeń celnych,

  • składania wniosków oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń związanych z realizacją operacji tranzytowych.

Dowiedz się więcej  i skorzystaj z usług:

Złóż tranzytowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z tranzytem towarów

Złóż korektę zgłoszenia celnego

Złóż wniosek o unieważnienie zgłoszenia celnego

Uzyskaj pozwolenie na procedurę TIR

Uzyskaj pozwolenie na specjalne rodzaje zamknięć celnych
Uzyskaj pozwolenie na zgłoszenie tranzytowe ze zmniejszoną liczbą danych

Uzyskaj status upoważnionego nadawcy w procedurze TIR

Uzyskaj status upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego

Uzyskaj status upoważnionego odbiorcy w procedurze TIR

Uzyskaj status upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego

Uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)

Uzyskaj pozwolenie na miejsca uznane

Uzyskaj pozwolenie na zabezpieczenia generalne - złożenie, obniżenie wysokości lub zwolnienie