Sprawy z zakresu akcyzy

 

Podatek akcyzowy to podatek pośredni, zharmonizowany na poziomie Unii Europejskiej (UE). Harmonizacja podatków pośrednich stanowi gwarancję istnienia jednolitego rynku w UE.

Podatek akcyzowy nie jest powszechny, tzn. dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Wspólny system tego podatku w UE obejmuje regulacje, które dotyczą wyrobów akcyzowych, takich jak wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe.

Informacje o tym, kto płaci podatek, co jest opodatkowane, czego dotyczy obowiązek podatkowy itp. na temat podatku akcyzowego znajdziesz na Portalu podatkowym – link otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Na PUESC możesz skorzystać z elektronicznych usług skarbowo-celnych w zakresie:

  • oznaczania wyrobów znakami akcyzy,
  • uzyskiwania zezwoleń akcyzowych,
  • urzędowego sprawdzenia,
  • zabezpieczeń akcyzowych,
  • zwrotów i nadpłat akcyzy.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług:

Uzyskaj zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Uzyskaj zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca>

Uzyskaj zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Uzyskaj zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Uzyskaj zezwolenie na wyprowadzenie ze składu podatkowego

Uzyskaj zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

Uzyskaj zgodę na ustalenie norm ubytków / norm zużycia wyrobów akcyzowych

Uzyskaj zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego oraz przedłużenia zgody na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego

Uzyskaj zgodę na zwolnienie z zabezpieczenia akcyzowego

Złóż wniosek o urzędowe sprawdzenie

Złóż wniosek o zwrot akcyzy

Złóż wniosek z tytułu nadpłaty podatku akcyzowego