Przewóz towarów objęty monitorowaniem

 

Monitorowanie przez Krajową Administrację Skarbową drogowego i kolejowego przewozu tzw. „towarów wrażliwych” odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu).
W systemie SENT monitorowany jest:

 • przewóz towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski,
 • przewóz towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski,
 • przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski.

Jeżeli wysyłasz, odbierasz lub przewozisz tzw. „towary wrażliwe” to masz obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT oraz jego uzupełniania i aktualizacji. Jako przewoźnik masz także obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

Na PUESC skorzystasz z elektronicznych usług skarbowo-celnych związanych z obsługą operacji przewozu „towarów wrażliwych”.

Dowiedz się więcej  i skorzystaj z usług:

 • Zarejestruj, zaktualizuj lub zdezaktywuj konto systemowe SENT
 • Zarejestruj się jako podmiot olejowy
 • Sprawdź status rejestracji podmiotu olejowego i urządzeń grzewczych
 • Potwierdź dostawę towarów w aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY
 • Sprawdź ważność zgłoszenia przewozu towarów
 • Udostępnij dane geolokalizacyjne środka transportu
 • Zarejestruj, zaktualizuj lub anuluj umowę na obrót paliwem opałowym oraz zgłoś bilans miesięczny
 • Złóż, uzupełnij lub zaktualizuj zgłoszenie przewozu i obrotu towaru objętego monitorowaniem (przewóz rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski)
 • Złóż, uzupełnij lub zaktualizuj zgłoszenie przewozu i obrotu towaru objętego monitorowaniem (przewóz rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski)
 • Złóż, uzupełnij lub zaktualizuj zgłoszenie przewozu i obrotu towaru objętego monitorowaniem (przewóz rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski)
 • Obsługa zewnętrznych systemów lokalizacji (ZSL)