Statystyka UE (Intrastat)

 

INTRASTAT to system gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów w ramach Unii Europejskiej, nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego.

Jeżeli prowadzisz wymianę towarową z państwami członkowskimi UE zobowiązany jesteś do składania zgłoszeń INTRASTAT.

Dodatkowe informacje na temat systemu INTRASTAT znajdziesz w serwisie Głównego Urzędu Statystycznego – link otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Na PUESC możesz skorzystać z elektronicznych usług skarbowo-celnych związanych z realizacją obowiązków statystycznych, w szczególności z możliwości

  • składania zgłoszeń INTRASTAT w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AIS/INTRASTAT (Podsystem INTRASTAT Automatycznego System Importu).

Dowiedz się więcej  i skorzystaj z usług:

Złóż zgłoszenie INTRASTAT

Uzyskaj zgodę na uproszczone deklarowanie wartości statystycznej

Uzyskaj zgodę na uproszczone deklarowanie przywozu lub wywozu towarów stanowiących części składowe zakładu przemysłowego