Przywóz towarów (Import)

 

Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej możliwe jest po dokonaniu formalności celnych. Są one inicjowane złożeniem zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu lub złożeniem innego dokumentu wymaganego przy przywozie towarów.

Dodatkowe informacje na temat procedur celnych, w tym procedury dopuszczenia do obrotu uzyskasz na Portalu podatkowym – link otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Na PUESC możesz skorzystać z elektronicznych usług skarbowo-celnych związanych z wprowadzeniem towarów na obszar celny UE, w zakresie:

  • składania powiadomień, deklaracji i zgłoszeń celnych w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AIS (Automatyczny System Importu) – usługi sieciowe,

  • korygowania i unieważniania zgłoszeń celnych,

  • składania wniosków oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń związanych z realizacją operacji przywozowych.

Dowiedz się więcej  i skorzystaj z usług:

Złóż przywozową deklarację skróconą

Przedstaw towar organowi celnemu

Złóż przywozowe zgłoszenie celne i wykonaj inne obowiązki związane z przywozem towaru

Zgłoś organowi celnemu przybycie statku morskiego lub powietrznego

Złóż korektę zgłoszenia celnego

Złóż wniosek o unieważnienie zgłoszenia celnego

Złóż wniosek o określenie długu celnego z tytułu naruszeń i uregulowanie sytuacji prawnej towaru

Złóż wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności celnych

Złóż wniosek o zwrot lub umorzenie podatków

Złóż wniosek o zwrot/umorzenie kwot należności celnych i/lub sprostowanie zgłoszenia celnego

Uzyskaj pozwolenie na magazyn czasowego składowania

Uzyskaj pozwolenie na miejsca uznane

Uzyskaj pozwolenie na odprawę scentralizowaną

Uzyskaj pozwolenie na samoobsługę celną

Uzyskaj pozwolenie na ustalanie kwot stanowiących część wartości celnej towarów

Uzyskaj pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego

Uzyskaj pozwolenie na zgłoszenie uproszczone

Uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)

Uzyskaj Wiążącą informację o pochodzeniu (WIP)