Cło, granica i statystyka

 

Wyszukaj interesującą Cię usługę w poniższych grupach. Możesz ją także znaleźć w Katalogu usług (zakładka Usługi).

Jeżeli chcesz skorzystać z formularza w celu złożenia deklaracji, zgłoszenia lub wniosku wyszukaj go w dostępnych usługach lub w Katalogu formularzy (zakładka Formularze).

Informacje o warunkach skorzystania z usługi poprzez interfejs niewizualny znajdziesz w opisach poszczególnych usług w części Jak skorzystać z interfejsu niewizualnego (usługa sieciowa) lub w zakładce Usługi sieciowe.