Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa KAS

Organy Krajowej Administracji Skarbowej wykonują swoje zadania w szczególności przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (CRDP), prowadzonego w systemie teleinformatycznym.

CRDP służy do gromadzenia, analizy oraz przetwarzania danych wynikających w szczególności z deklaracji składanych przez podatników i płatników, z decyzji, postanowień oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i celnego, a także innych dokumentów i informacji przekazanych organom KAS w celu realizacji zadań ustawowych.

Współadministratorami danych zawartych w CRDP są Minister Finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Przetwarzanie danych zawartych w CRDP odbywa się z wykorzystaniem systemów informatycznych wchodzących w skład Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC).

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną Szefa KAS - strona otworzy się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.