Krajowa Informacja Skarbowa

Krajowa Informacja Skarbowa jest jednostką organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej, do zadań której należy:

  • zapewnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, w tym jej przetwarzanie i udostępnianie,
  • prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego,
  • realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Krajowej Informacji Skarbowej
  • identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonywania obowiązków podatkowych i celnych.

Przejdź na stronę Krajowej Informacji Skarbowej - strona otworzy się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.