Zarządzanie kontem użytkownika


Dane użytkownika można edytować z poziomu widoku Moje dane, w celu edycji należy wcisnąć przycisk Edytuj dane. System wtedy wyróżni pola dostępne do edycji oraz umożliwi użytkownikowi wprowadzenie zmian. Wprowadzone zmiany zapisujemy przyciskiem Zapisz a następnie wprowadzając aktualne hasło użytkownika. 

Należy pamiętać, że adres e-mail jest również loginem do portalu PUESC, a wiec po jego zmianie logowanie będzie możliwe jedynie z wykorzystaniem nowego adresu.

Użytkownicy zarejestrowani w SISC w celu aktualizacji danych zobowiązani są do korzystania z formularza Aktualizacji Osoby Fizycznej. 

W celu usunięcia konta na portalu PUESC, należy przejść do widoku Moje dane a następnie wybrać opcję Usuń konto i zatwierdzić operację.

W wyniku przeprowadzenia tej operacji zostanie usunięte konto użytkownika na portalu PUESC. Należy jednak pamiętać, że samo usunięcie konta na portalu PUESC w przypadku użytkowników z zaawansowanym poziomem dostępu nie będzie powodowało usunięcia danych z SISC.

Dodanie nowego kafla odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku [Dodaj kolejny], po którym system wyświetla okno definicji nowego skrótu (jak na rysunku poniżej)

Poprawne utworzenie nowego skrótu składa się z trzech kroków:

  1. Wprowadzenie Nazwy własnej dla nowododawanego skrótu, która będzie wyświetlana w pierwszej linii na kaflu. Jeżeli nazwa nie zostanie wprowadzona, system sam ją uzupełni nazwą wybranego przez użytkownika formularza.
  2. Wybór formularza, jaki ma być załadowany po kliknięciu w kafel. Należy wyszukać odpowiedni formularz i w niego kliknąć, wtedy jego nazwa zostanie uzupełniona w polu Wybierz formularz. W celu łatwiejszej nawigacji można skorzystać z wyszukiwania po nazwie lub grupowaniu po systemie lub usłudze, do której dany formularz przynależy.
  3. Wciśnięcie przycisku [Zapisz], w celu zapisania utworzonego skrótu.

Aby zmienić hasło dostępu do swojego konta, po zalogowaniu należy przejść do zakładki Mój pulpit  następnie Moje dane i wybrać przycisk Zmień hasło. W oknie modalnym wprowadzamy swoje dotychczasowe hasło (pole Aktualne hasło) oraz wpisujemy nowo wybrane hasło (pola: Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło). Zmianę zatwierdzamy przyciskiem Zmień hasło.

Rozpoczynając pracę na Portalu PESC użytkownik ma możliwość dostosowania sposobu prezentacji treści względem własnych preferencji. Zmiany w konfiguracji domyślnej można wykonać w dowolnym momencie korzystając z dedykowanych przycisków, widocznych na górze strony:

Widok opcji do zmiany wyglądu portalu

Obszar podzielony jest na trzy sekcje, każda z sekcji odpowiada kolejno za:

Sekcja 1. Ustawienie wersji językowej Portalu, aktualnie wybrany język wyróżniony jest kolorem czerwonym oraz pogrubioną czcionką.

Sekcja 2. Ustawienie kontrastu portalu.

Sekcja 3. Ustawienie wielkości/ skalowania czcionek Portalu. Dostępne są następujące skalowania, kolejno od lewej:

  • 100% - domyślna czcionka Portalu,
  • 150%,
  • 200%.

Sekcja konfiguracji wyglądu portalu widoczna jest na każdej stronie, a zmiany sposobu wyświetlania treści można wprowadzać na bieżąco w zależności od potrzeb użytkownika.