Zmień lub usuń dane podmiotu

 

Jeżeli chcesz:

 • zmienić dane podmiotu
 • uzyskać numer EORI dla zarejestrowanego podmiotu
 • usunąć lub dodać obszar działania podmiotu

- musisz złożyć wniosek o Aktualizację danych podmiotu.

Jeżeli chcesz usunąć dane podmiotu musisz złożyć wniosek o Dezaktywację danych podmiotu.

Sprawdź, jak to zrobić.

Usługa jest dostępna tylko elektronicznie.

Służy do zmiany lub usunięcia danych podmiotu.

Dane podmiotu może zmienić osoba, która jest:

 • właścicielem, lub
 • osobą, która posiada uprawnienie do aktualizacji danych podmiotu możesz

Dane podmiotu może usunąć osoba uprawniona do jego reprezentowania.

Co musisz przygotować

Aby zmienić lub usunąć dane podmiotu przygotuj:

 • login i hasło do portalu
 • numer IDSISC lub nazwę podmiotu
 • dane, które zamierzasz zmienić

Przygotuj się też do użycia podpisu elektronicznego, jednego z:

 • certyfikatu celnego,
 • podpisu kwalifikowanego,
 • podpisu zaufanego.

Wniosek przed wysłaniem musi zostać podpisany.

Co musisz zrobić

Żeby zmienić dane podmiotu:

 • Zaloguj
 •  wybierz w pierwszym powiązaniu podmiot, którego dane chcesz zmienić. Jeżeli jesteś pracownikiem agencji i chcesz zawnioskować o numer EORI lub zmienić dane podmiotu posiadającego IDSISC:

  o   wybierz w pierwszym powiązaniu podmiot np. agencję celną, z którą jesteś powiązany
  o   wybierz w drugim powiązaniu podmiot, z którym powiązana jest agencja celna,
   
 • wypełnij, podpisz i wyślij wniosek Aktualizacji danych podmiotu.

Jeżeli ten wniosek jest dla Ciebie niedostępny oznacza to, że:

 • gdy jesteś osobą bezpośrednio powiązaną z podmiotem:
  o   nie posiadasz uprawnienia do aktualizacji danych podmiotu,
 • gdy jesteś pracownikiem agencji celnej:
  o   nie posiadasz uprawnienia do aktualizacji danych tego podmiotu, lub
  o   twoja agencja celna nie posiada uprawnienia do aktualizacji danych tego podmiotu,

Oba uprawnienia muszą być aktywne, abyś mógł złożyć wniosek o zmianę danych lub uzyskanie numeru EORI dla podmiotu, który reprezentuje twoja agencja celna.

Sprawdź tutaj , co musisz zrobić, aby zarejestrować takie uprawnienie.

Jeżeli chcesz usunąć dane podmiotu:

 • Zaloguj
 • wypełnij, podpisz i wyślij wniosek Dezaktywacji danych podmiotu

Kiedy zmieniasz dane lub usuwasz podmiot z bazy

Zmieniasz dane podmiotu gdy:

 • potrzebny jest mu numer EORI, a podmiot posiada już numer IDSISC;
 • podmiot poszerza swoją działalność o dodatkowe obszary np. staje się podatnikiem podatku akcyzowego, kupuje towary objęte monitorowaniem przewozu, rozpoczyna handel z krajami spoza UE lub przekroczył próg i musi przesyłać zgłoszenia INTRASTAT;
 • zmieniły się dane podmiotu np. nazwa, adres siedziby czy kanały do komunikacji.

Usuwasz dane podmiotu z bazy gdy:

 • podmiot przestał istnieć i został wyrejestrowany z rejestru CEIDG, KRS lub nastąpiło rozwiązanie podmiotu, który nie ma obowiązku rejestracji w CEIDG lub KRS,
 • podmiot już nie wykonuje czynności, z których wynikał obowiązek rejestracji,
 • podmiot został błędnie zarejestrowany np. zarejestrowano oddział zamiast siedziby głównej przedsiębiorcy zagranicznego.

Usługa jest bezpłatna.

Po zmianie danych podmiotu w zakresie uzyskania EORI otrzymasz ten numer.

W przypadku usunięcia danych: numer IDSISC podmiotu i EORI (jeżeli podmiot posiadał) będą nieaktywne.

 • Aktualizacja danych podmiotu

Kiedy zgłosisz towar do odprawy celnej i nie masz jeszcze EORI, możesz wyjątkowo wypełnić wniosek papierowy w przypadku:

 • aktualizacji - WRP0002

Taki wniosek składasz w oddziale celnym, gdzie twój towar oczekuje na odprawę.

Potwierdzenie nadania EORI dostaniesz na adres e-mail podany we wniosku.

Możesz też sprawdzić tutaj, czy twój podmiot otrzymał już EORI.

Możesz skorzystać z pomocy Help Desk:

 • za pośrednictwem portalu Help Desk SISC (wymagane założenie konta na PUESC);
 • występując z zapytaniem na adres e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl podając w temacie wiadomości słowo „NOWE”;
 • pod numerem telefonu: 33 483 20 55;

 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. – o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. – o podatku akcyzowym - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny