Wnioski dotyczące postępowań podatkowych

Opis w przygotowaniu


Złóż dokument do sprawy
Złóż wniosek o połączenie postępowań
Złóż wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
Złóż wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej
Złóż wniosek o udzielenie ulg (odroczenie płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości, odsetek itp.).
Złóż wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Złóż wniosek o wznowienie postępowania
Złóż wniosek o zwrot akcyzy
Złóż wniosek o zwrot lub umorzenie podatków
Złóż wniosek z tytułu nadpłaty podatku akcyzowego
Złóż wniosek z tytułu nadpłaty podatku od gier hazardowych