Uproszczenia Intrastat

Opis w przygotowaniu


Uzyskaj zgodę na uproszczone deklarowanie wartości statystycznej
Uzyskaj zgodę na uproszczone deklarowanie przywozu lub wywozu towarów stanowiących części składowe zakładu przemysłowego