Metoda 1

1
1 Content
2
2 Content

Metoda 2

Zawartość 1
Zawartość 2