Portal PUESC

Logo PUESC

 

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) to portal usługowy, który umożliwia wymianę informacji drogą elektroniczną między Krajową Administracją Skarbową (KAS) i klientami KAS, którzy:

 • są zobowiązani do wykonywania obowiązków celnych oraz podatkowych,
 • uczestniczą w krajowej i międzynarodowej wymianie towarowej,
 • przemieszczają wyroby akcyzowe,
 • rejestrują, uzupełniają i aktualizują zgłoszenia przewozu towarów,
 • uczestniczą w obrocie paliwami opałowymi.

Wymiana informacji przez PUESC odbywa się szczególnie w takich obszarach, jak:

 • import, eksport i tranzyt towarów,
 • obrót wyrobami akcyzowymi,
 • przewóz towarów objętych systemem monitorowania,
 • statystyka obrotu handlowego towarami między państwami Unii Europejskiej.

Poprzez PUESC przekażesz organowi KAS informacje i dokumenty, w szczególności deklaracje i zgłoszenia, w formie elektronicznej.

PUESC zapewnia także dostęp do e-usług Unii Europejskiej – Celnych baz danych - link otwiera stronę w nowym oknie

Publication information

Last update: 20 maja 2021 18:00 Jacek Wojdak
First publication: 18 maja 2021 14:03 Jacek Wojdak
Responsible organization: PA

Usługi skarbowo-celne na PUESC są podzielone na obszary tematyczne i grupy usług.

Odrębną grupę stanowią usługi związane z zakładaniem konta, rejestracją osób fizycznych, firm i powiązań. Znajdziesz je w Strefie klienta KAS.

Jeżeli zarejestrowałeś się na PUESC i chcesz skorzystać z interesującej cię usługi skarbowo-celnej:

 • wyszukaj ją w wyszukiwarce na stronie głównej PUESC, w obszarze tematycznym i grupie usług lub w Katalogu usług (zakładka Usługi),
 • przeczytaj opis usługi i sprawdź, w jaki sposób jest ona udostępniana przez KAS – w formie formularza interaktywnego na PUESC, przez interfejs niewizualny czy w innej formie. Więcej dowiesz się na stronie „Kanały komunikacji – formularze i usługi sieciowe”.

Jeżeli chcesz skorzystać z formularza, aby złożyć deklarację, zgłoszenie lub wniosek, wyszukaj go w opisie usługi lub w Katalogu formularzy (zakładka Formularze). Następnie zaloguj się na PUESC, wypełnij formularz, utwórz i zapisz dokument, podpisz go i wyślij.

Korzystanie z usługi przez interfejs niewizualny polega na wymianie elektronicznych komunikatów (przesyłaniu zgłoszeń lub wniosków, odbieraniu odpowiedzi z PUESC itp.) bezpośrednio między twoim systemem a PUESC.

Więcej informacji o funkcjonalnościach portalu PUESC znajdziesz w dedykowanej instrukcji (kliknięcie spowoduje pobranie pliku instrukcji)