Informacja o PUESC

Co to jest PUESC

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) stanowi pojedynczy punkt dostępu do elektronicznych usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w obszarze celno-granicznym i akcyzowym. Zapewnia dwustronną i bezpieczną komunikację z klientami KAS oraz wspiera automatyzację e-usług publicznych. Chodzi szczególnie o:

 • import, eksport i tranzyt towarów,

 • obrót wyrobami akcyzowymi,

 • przewóz towarów objętych systemem monitorowania,

 • statystykę obrotu handlowego towarami między państwami Unii Europejskiej.

Cyfryzacja usług skarbowo-celnych ma zwiększyć wygodę i przyspieszyć realizację procesów biznesowych przez przedsiębiorców i obywateli – jako klientów KAS i Służby Celno-Skarbowej, która działa w jej ramach. Umożliwi załatwianie spraw elektronicznie lub – przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu z KAS – zdalnie, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii.

Dla kogo jest PUESC

PUESC jest skierowana do przedsiębiorców i osób fizycznych, które biorą udział w:

 • wykonywaniu obowiązków celnych oraz podatkowych,

 • krajowej i międzynarodowej wymianie towarowej,

 • obsłudze przemieszczania wyrobów akcyzowych,

 • procesie rejestrowania/uzupełniania/aktualizowania zgłoszeń przewozu towarów,

 • obrocie paliwami opałowymi.

Korzyści z PUESC

 • dostarcza klientom KAS jednolity mechanizm komunikacji elektronicznej z KAS i dostęp do konta klienta,

 • pozwala na załatwianie i kontrolowanie spraw urzędowych celnych i podatkowych (w tym rozliczeń wobec budżetu państwa) w obszarze celno-granicznym i akcyzowym,

 • usprawnia i zmniejsza koszty obsługi klientów KAS dzięki możliwości elektronicznego złożenia wniosku, deklaracji, zgłoszenia celnego itp.,

 • automatyzuje kluczowe procesy operacyjne KAS związane z pobieranymi należnościami, obrotem towarowym i zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego.